Setkání pod hlavičkou organizace Spiralis

Setkání pod hlavičkou organizace Spiralis

Spoluzakladatelka Jonášova spolku, z.s. Silvie Konečná se v Praze pravidelně účastní podnětných svépomocných setkání v Café Ad Astra s dalšími neformálními pečujícími napříč celou republikou pod hlavičkou organizace Spiralis ve spolupráci s Péče bez překážek, z.s.

Silvie Konečná je pečující mámou 15letého syna Jonáše s autismem, koordinátorkou aktivit dobrovolnické organizace, fundraiserem, která nad rámec svých povinností pomáhá bezplatně rodinám a dětem s autismem od roku 2016. 

Děkujeme za propojení se Spiralis Praha

Spiralis Praha: „Až 1 milion lidí denně pečuje o své blízké s postižením, nemocí. Ve Spiralis provázíme a podporujeme pečující tak, aby otevřeně sdělovali své potřeby a přínos své každodenní péče pro společnost. Co se jim už podařilo a jak jejich potřeby vnímají rozhodující aktéři systému – městské části, ministerstva, nadační subjekty, další podporovatelé, to je předmětem konference o budoucnosti pečujících rodin PEČOVAT A DŮSTOJNĚ ŽÍT.“

Zveme vás do Bistro PLATO Bauhaus 8.6.2024 Jonášův spolek v časopise Heimstaden