Nominace na cenu Olgy Havlové 2023

Nominace na cenu Olgy Havlové 2023

Zakladatelka, fundraiserka a organizátorka veškerých akcí Jonášova spolku, z.s. Hlučín, který byl založen roku 2016 za účelem pomoci osobám s poruchou autistického spektra, byla nominována na Cenu Olgy Havlové v Praze.

Díky této nominaci se Nadace Olgy Havlové - Výbor Dobré vůle seznámila s množstvím nezištné pomoci a práce, kterou paní Silvie Konečná dobrovolně nad rámec své práce a péče o syna Jonáše, zajišťuje od roku 2016 pečujícím rodinám a jejich dětem s autismem Jonášova spolku, z.s. Hlučín. 

Spolek pomáhá 25.rodinám, sdružuje 80.osob. Všechny nominace jsou příběhem silných statečných osob, kteří se sami musí vyrovnat s těžko představitelnými svými zdravotními překážkami a ještě najdou sílu pomáhat druhým. 

Děkujeme za její práci a sílu pomáhat!

Nadace Olgy Havlové - Výbor Dobré vůle 

 

 

Podpora od Auto Hruška Ostrava Delfinoterapie Sataya