Podpora od Auto Hruška Ostrava

Podpora od Auto Hruška Ostrava

Pečující rodiny o děti s autismem se denně setkávají s řadou obtížných sociálních situací. 

Selhávají v komunikaci, v představivosti, hlavně v sociálních vazbách.

Zde řada rodičů se stará o děti 24 hod/7 dní. I když na první pohled není handicap nijak zvlášť vidět. 

Nepochopení okolí je smutné, nepříjemné i stresující. 

Děti s poruchou autistického spektra jsou jiné, jinak se projevují, jinak si hrají, jinak jedí, mají své rituály a hůře zvládají emoce. 

To vše má samozřejmě dopady na život celé rodiny, na přijímání ve společnosti a bohužel také na finančním zajištění. 

My jsme velice rádi, že nás finančně podpořili 

Auto Hruška Ostrava.

Srdečně a díky 

Silvie Konečná / fundraiser

Dílna Radost Nominace na cenu Olgy Havlové 2023