Podporujeme hrdinství, které není vidět III

„Podporujeme hrdinství, které není vidět III“

První skupina rodičů dnes čerpala podporu MSK v rámci projektu EU „Podporujeme hrdinství,  které není vidět III“

Hovořili jsme o lékařské metodě kognitivně - behaviorální, která má přínosné podpůrné účinky u řady diagnóz. 

Což neznamená, že níže uvedené diagnózy vyléčí, ale určitě zmírní. Posílí pozitivní chování, vyzdvihne plusové kognitivní znalosti.

Biofeedback se týká autismu, epilepsie, ADHD, dalších duševních onemocnění a duševních postižení, dys poruch.

Mámy intenzívně diskutovaly s psycholožkou sl.Ivou Kramolišovou, mezitím naše děti si vyzkoušely samotnou metodu a měření mozkových vln ve vedlejší místnosti. 

Těšíme se na druhé setkání a věříme, že nás současná situace opět neuzavře na dobu neurčitou. 🙏

Silvie/ koordinátor ⚘🍀

Výroční zpráva Jonášova spolku, z.s. 2021 Na raftech v Háji ve Slezsku