Výroční zpráva Jonášova spolku, z.s. 2021

Výroční zpráva Jonášova spolku, z.s. 2021 zde

Dárcovství a komunikace s dárci v časech výzvy Podporujeme hrdinství, které není vidět III