Pomoc Ukrajině

„Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.“ Dalajláma

I naše dobrovolnická organizace Jonášův spolek z.s. z Hlučína se zapojila se svými dárci a podporovateli do humanitární pomoci v Ostravě, pro uprchlíky z Ukrajiny.

Zejména vděčíme Nadaci Olgy Havlové - Výbor dobré vůle

Centrum výdeje humanitární pomoci Ukrajinským uprchlíkům v prostorách bývalého klubu Cooltour na Černé louce denně navštíví přibližně 100 až 200 lidí. 

V jedné části budovy dobrovolníci vybalují z krabic darované oblečení, obuv a další věci a následně je třídí podle velikosti, druhu apod.

 V přízemí si pak mohou uprchlíci vybrat potřebné oblečení nebo drogerii. 

Děkujeme všem,  naším cílem jsou zejména osoby a děti se zdravotním postižením " autismem a jinými přidruženými komorbiditami"

Silvie Konečná/ koordinátor, fundraiser

 

Podpora uprchlíků z Ukrajiny Svépomocná skupina Jonášova spolku, z.s. se schází jednou měsíčně