Světový den porozumění autismu - 2.4.2023

Světový den porozumění autismu - 2.4.

Dnes je Světový den porozumění autismu. Tato celosvětová iniciativa si klade za cíl zvýšit povědomí o autismu a podpořit osoby s touto poruchou. Mnoho lidí však stále neví, co všechno autismus zahrnuje, neboť se nejedná pouze o nedostatky v sociální interakci, komunikaci a představivosti, ale také o přidružené diagnózy, jako jsou epilepsie a mentální postižení.

Jedním z našich cílů je šířit povědomí o této nemoci a poskytovat podporu lidem s autismem a jejich rodinám. Přidaly se k nám rodiny z Čech a jižní Moravy.

V našem spolku sdružujeme rodiny z Opavska, Hlučínska, Třinecka a Ostravy, které nás požádaly o pomoc. 

Kromě toho jsme oslovili i rodiny z Čech.

Projevit podporu osobám s autismem můžete dvěma způsoby 

➡️ Obléknutím se do modré, připnutím si modré stuhy nebo podobně zdůrazněním modré barvy na fotografiích a následným sdílením s označením @Jonášův spolek, z.s. a hashtagy #AutismusAwarness #BlueDay #ModrýDen na svých sociálních sítích v rámci Světového dne autismu.

➡️ Podpořením našich projektů pro pacienty s autismem na GIVT apod. a darováním finančních prostředků prostřednictvím na bankovní účet Jonášova spolku: "2301121921/2010

Je důležité, aby lidé usilovali o porozumění nejen autismu, ale i dalším odlišným lidem.

 Autismus není viditelný a mnohdy si lidé vymýšlejí nesprávná vysvětlení, jako je lenost, nedostatečná snaha, arogance, stydlivost nebo nevychovanost.

 Je důležité být trpělivý a umožnit jinou formu komunikace v případě potřeby. Autismus prostupuje všemi základními složkami života osoby s poruchou autistického spektra.

Je důležité věnovat pozornost nejen akademickému prospěchu dětí, ale také jejich sociálním dovednostem.

Pokrok nastává také v oblasti technologií, které mohou velmi pomoci v komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra

Přejeme šťastné Velikonoce Pomáhejte pohybem i Vy