Přejeme šťastné Velikonoce

Přejeme šťastné Velikonoce

Pohodové velikonoční svátky jara a bohatou pomlázku Vám přejí všichni zástupci a dobrovolníci z Jonášův spolek, z.s. 🌼🌼

Pevnost poznání Světový den porozumění autismu - 2.4.2023