Děkujeme za podporu v projektu Tesco Česko "Vy rozhodujete, my pomáháme"

 

Všem děkujeme za podporu v 10.kole projektu Tesco Česko "Vy rozhodujete, my pomáháme",

kdy jsme stanuli na prvním místě s odměnou 30 000 Kč. Z výhry uhradíme oblíbené volnočasové aktivity na statku ve Studénce pod vedením p. Mgr. Petry Kotlárové, která svou práci se zvířaty a našími dětmi s autismem velice podporuje a napomáhá celkové pohodě a klidu u naších zranitelných skupin. Děkujeme všem, kteří nám přispěli žetonem. 

Silvie Konečná / předsedkyně Jonášův spolek z.s Hlučín

 

Svépomocná skupina Jonášova spolku, z.s. se schází jednou měsíčně Děkujeme velkorysým dárcům