Pevnost poznání

Pevnost poznání

Pevnost poznání je bývalé vojenské skladiště a pozdější smutná ruina se v dubnu 2015 definitivně transformuje v progresivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Na hladký průběh a intenzitu proměny dohlíží přímo tým pracovníků Národního památkového ústavu v Olomouci, který od samého počátku klade důraz maximální zachování autenticity ojedinělé nemovité kulturní památky.

Především díky svému ojedinělému prostoru a aktuálnímu zaměření na neformální vzdělávání je dnes Pevnost poznání inspirativním prostředím. Půvabně se zde prolíná bohatá minulost s dynamickou současností a Pevnost tak oplývá potenciálem bavit všechny věkové kategorie. Od školáků přes vysokoškolské studenty až po rodiny s dětmi či seniory.

Děkujeme a na viděnou příště ...Silvie / koordinátor 

Jonášův spolek, z.s.

 

Podpora sportovního kroužku pro děti s autismem v Třinci z projektu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme " Přejeme šťastné Velikonoce